Associação Brasileira de Antropologia (ABA). 2021. «Nota Da ABA Sobre O Assassinato De João Alberto Silveira Freitas». Plural. Antropologías Desde América Latina Y Del Caribe 2 (6). https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/index.php/plural/article/view/168.